Počet položek: 0 0,00 Kč

Obchodní podmínky

 

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícími

 


Prodávající:

 

Petra Furisová

 

Slavíčkova 1688

 

356 01 Sokolov

 

IČO 76187683 DIČ CZ8054042249

 

(dále jako internetový obchod)

 

Kupující:
spotřebitel, firma, státní instituce

 

 

 

Objednávka zboží v internetovém obchodě:

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (především je nutný souhlas s obchodními podmínkami).

 

Registrace v internetovém obchodě není nutná, ale usnadní příští nakupování. 

 

Platební podmínky

 

- platba předem bankovním převodem - instrukce k zaplacení Vám odešleme po potvrzení objednávky
Při platbě předem na účet je nutné uvést správně variabilní symbol, který je totožný s číslem vaší objednávky před lomítkem. V případě, že variabilní symbol na příkazu k úhradě nebude uveden korektně, nebude možné ověřit uhrazení objednávky a zboží bude expedováno s časovou prodlevou.

 

- platba dobírkou při dopravě - při doručení zaplatíte v hotovosti kurýrovi přerpavní služby (pracovníkovi České pošty)

 

- hotově - při osobním převzetí.

 

Od 1. března 2017 evidujeme tržby elektronicky (EET), proto si, prosím, po výzvě, vyzvedávejte objednané zboží ve všední dny od 7,30h do 15,00h.

 

Objednané zboží prostřednictvím internetového obchodu je až do zaplacení objednávky majetkem jeho provozovatele.

 

Přeprava

 

Dodací lhůta je závislá od způsobu zaplacení. V případě, že se rozhodnete za zboží zaplatit dobírkou, tak bude zásilka vyexpedována nejpozději do 24 hodin od potvrzení objednávky. Pokud zvolíte platbu předem na účet, zásilku odešleme (resp. bude připravena k vyzvednutí) nejpozději do 24 hodin od připsání peněz na náš účet.

 

ZBOŽÍ EXPEDUJEME V CO NEJKRATŠÍM MOŽNÉM TERMÍNU!!!!

 

Zboží odesíláme každý procovní den - objednávky došlé do 12.hodiny se snažíme vyexpedovat ještě tentýž den!

 

O odeslání zboží bude kupující vždy informován emailem.

 

Zboží je přepravováno kurýrní službou GLS, Fofr/GEIS nebo Českou Poštou, všichni zpravidla doručují zboží do 24 hodin od podání. Při přepravě se může stát nepředvídatelná událost a dodávka se může zpozdit. Při přepravě může také dojít k poškození nebo narušení balíku, proto je každý zákazník povinen si při převzetí zásilku zkontrolovat, popřípadě sepsat s řidičem kurýrní služby protokol o poškození. O tomto záznamu nás okamžitě informujte. Pokud nás nebudete o nestandartním převzetí nebo o jiném poškození informovat nejpozději do dvou dnů od doručení emailem, či telefonicky, na pozdější uplatňování škody nebude brán zřetel. Rovněž je nutné škodu nahlásit přímo přepravci - nejlépe emailem. Bez nahlášení škody příjemcem přepravci není možné dále škodu u přepravní společnosti uplatňovat.

 


Ceny dopravy kurýrní službou DPD/GEIS/FOFR(=přeprava autobaterií) a ceny poštovného České pošty jsou uvedeny na stránkách eshopu www.kupoleje.cz a jsou vždy aktuální.

 

- přesnou cenu dopravy, se zákazník dozví ještě před samotným odesláním elektronické objednávky prostřednictvím eshopu.

 

  • ceny zahrnují balné, nic navíc již nebude účtováno  

  • dobírku je nutné hradit v hotovosti, u Balíkovny je možná platba kartou

 

POZN.: Hmotnost zásilky se řídí přibližnou hmotností olejových balení 1l, 4l, 5l, 60l. Ostatní artikly z našeho eshopu jako jsou filtry, aditiva, autospreje aj. hmotnost určující cenu přepravného nenavyšují.

 

Osobní odběr v provozovně v Sokolově je zpoplatněn částkou 75 Kč s DPH! VŽDY JE NUTNÉ MÍT PŘEDEM VYTVOŘENOU OBJEDNÁVKU PŘES ESHOP.

 

Od 1. března 2017 evidujeme tržby elektronicky (EET), proto si, prosím, po výzvě, vyzvedávejte zboží ve všední dny od 7,30h do 15,00h.

 

Doprava mimo Českou republiku je domlouvána individuálně. Autobaterie NELZE zasílat do zahraničí.

  

Právo na odstoupení od smlouvy

 

Spotřebitel (= člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem), který zakoupil zboží přes internetový obchod a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží s originálním dokladem o koupi v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené. Zboží nesmí být zasláno na dobírku.

 

Žádost musí obsahovat:

 

Vaši plnou adresu

 

Číslo účtu pro vrácení částky za vrácené zboží

 

Název, případně kod zboží, které vracíte

 

Datum a číslo objednávky, případně číslo nákupního dokladu

 

Na stránkách eshopu www.kupoleje.cz je umístěn vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je volně ke stažení a je zároveň zasílán jako příloha elektronického potvrzení objednávky kupujícímu na e-mail.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy možné a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět včetně balného.

 

Storno objednávky ze strany internetového obchodu

 

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky:
a) pokud má jakékoli pochybnosti o pravosti zadaných údajů
b) v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

 

V obou případech bude kupující kontaktován telefonicky nebo e-mailem, za účelem dohody o dalším postupu.

 

Nepřevzetí zboží

 

Po vrácení nepřevzatého zboží zpět do sídla prodávajícího bude kupujícímu vystavena faktura na dopravu zboží + smluvní pokuta (v celkové výši 200 Kč) se splatností 14 dní. V případě, že nebude faktura uhrazena, je prodávající oprávněn vyžadovat její úhradu soudní cestou.

 

UPOZORNĚNÍ: Každá odeslaná objednávka je závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 200,-Kč. Při ukončení objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny kompetentní společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

 

Při platbě předem je objednávka závazná od odeslání potvrzení objednávky. Pokud platba za zboží nedorazí na náš účet do 14 dnů od potvrzení objednávky, bude zrušena!

 

Ochrana dat

 

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu kupoleje.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jiným způsobem zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se internetový obchod zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud by nastal obchodní případ, kdy by bylo nutné předat osobní informace zákazníka třetí osobě (dodavateli), internetový obchod se zavazuje, že tyto informace by předal jedině až po předchozím odsouhlasení zákazníkem.
Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Kupující využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při objednávce zboží jsou požadovány základní informace zákazníka. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

 

Závěrečná ustanovení

 

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporů

 

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu kupoleje@seznam.cz

 

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

 

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

 

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

 

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

 

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

 

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

V Sokolově, dne 1.1.2013 (poslední aktualizace 31.3.2022)

 

www.kupoleje.cz